Archives for psikeart


Yeni Dinimiz İkonlaşan Markalar – 4 Nöromarketing ve Subliminal Reklam

Nöropazarlama, subliminal reklamcılığın kostüm değiştirmiş hâli mi?

Buraya kadar her şey iyi, güzel, hoş görünüyor. Ama pazarlama dünyasının son dönemde yere göğe sığdıramadığı, adına ‘nöromarketing’ dediği bu ‘bilimsel’ yöntemin, aslında allanıp pullanıp yeniden ısıtılarak önümüze getirilmiş bayat bir yemekten pek de farkı olmadığını düşünmeden edemiyor insan. İlk kez 1957’de kullanılan ve daha sonra 1964’te İngiltere, 1974’te ABD olmak üzere dünyadaki 55 ülke tarafından yasaklanan subliminal reklam yönteminin adeta daha masum bir imajla kamufle edildiği, legal olarak yeniden kurgulandığı ve yutturulmaya çalışıldığı bir yeniden buluş senaryosu…

candies-image-1

Sefer Darıcı’nın ‘Sexsellers-Subliminal İşgal’ kitabında bahsettiği gibi, subliminal mesajlarla bireyin ya da grupların davranışlarını verilen mesajın içeriğiyle hedefe doğru yönlendirmek mümkün. Temelde yatan amaç, arzu ve isteklerin ihtiyaç gibi algılatılması. Doğası gereği insan, ihtiyacı karşılanmadığı zaman mutsuz olur. Reklam sektörünün satış öncesi yaptığı da budur. Ürün hakkında beklenti yaratmak, ürüne sahip olunmadığı zaman toplumdan dışlanma, alay edilme, gizli aşağılanma, eksiklik ve mutsuzluk hissinin oluşacağının altını çizmek. Sonuç; daha ürün gelmeden mağazalar önünde oluşan kuyruklar, hiç görmediği bir ürünü satın almak için aylar öncesinden ismini yazdırıp sıraya giren tüketicilerdir. Subliminal mesajlar duyu organlarımız aracılığıyla bazı arketipler kullanılarak bilinçaltımızda çeşitli “izler” ve “etkiler” bırakıyor. Bu arketiplerin içinde iki tanesi var ki, bilinçaltımız her şeyi bir yana bırakıp sıralamada onları en öne alıyor. Bunlar doğum ve ölüm arketipleridir. Bilinçaltı doğum arketipini “seks” ve ölüm arketipini de “korku” unsurlarıyla ilişkilendiriyor. Bu arketipler ve onların bağlı uyaranları, çeşitli yöntemlerle ses, resim, video gibi araçların içine bilincimizin fark etmeyeceği ama bilinçaltımızın çok net algılayabileceği tekniklerle gizleniyor. Tekrarlarla güçlendiriliyor. Sürekli tekrarlanan yalan, bir müddet sonra kendi doğrusunu yaratıyor.

İnsanlarda amigdalanın bilinçaltı mesajlarla uyarılması, hem mesajda altı çizilen duygunun algılanmasını hem de bunlarla ilgili otonom yani belli bir kalıba girmiş, şekillenmiş, aynı davranışı gösterme durumunu; aynı markayı alma, aynı diziyi, filmi izleme yani bir nevi bağlanma oluşumunu tetikliyor. Cinsel içerikli mesajlarla artırılan haz duygusu ve bu mesajın sürekli birlikte kullanıldığı, birlikte algılatıldığı, ürünü satın alma şeklinde gerçekleşen ödüllendirme bir müddet sonra koşullanmaya neden oluyor. Capital’in Lindstorm ile yaptığı röportajdan çarpıcı bir örnek bize bunu daha net açıklıyor.  “Sidney’de yeni bir Apple mağazası açıldığında 4 bin kişi uzun bir kuyrukta bekliyordu. Sıradakilerle sohbet ediyordum. Birine neden orada olduğunu sordum, “Çünkü, Apple’ı seviyorum” dedi. Bu adam Kaliforniyalıydı ve sadece Apple mağazasının açılışı için Sidney’e 16 saatlik uçak yolculuğu yapmıştı. Bunu neden yaptığını sorduğumda, tüm yeni mağaza açılışlarını takip ettiğini, geçenlerde de bu yüzden Tokyo’ya gittiğini söyledi ve açılışlardan tek aldığı bir Apple tişörtüydü.”

the silence of the lambsDoğum, ölüm, haz ve korku arketiplerinin kullanılan en önemli arketipler olduğu ve tekrarın mesajın etkisini artırdığını daha önce belirtmiştik. Aynı mantıkla cennet ve cehennem kavramlarını muhakeme edecek olursak eğer, subliminal mesajların tahminimizden çok daha eski zamanlara ve çok daha geniş bir alanda yayılmış olabileceğini düşünmek herhalde çok da yersiz olmayacaktır.

İşin başka bir ilginç tarafı da nöromarketingciler tarafından 2000’lerin ilk yarısında ortaya atıldığı iddia edilen ”Eski Beyne Satış Yapmak” teorisinin, aslında 1970’li yıllarda Fransız Dr. Gilbert Clotaire Rapaille’in korteks yani limbik beyin ve sürüngen beyin tanımları üzerinde durarak, satınalma kararlarının çok güçlü bir biçimde sürüngen beyin etkisi altında verildiğini ifade etmiş olması ve bu konuda çalışmalar yapmış olmasıdır.

Pazarlamanın gelişimi, hâliyle birçok tartışmaya da zemin hazırladı. Bir kesim yöntemlerin bir bakıma zihne hükmetmek olduğunu ileri sürdüğü için zararlı olduğunu savunurken, diğer taraf ise insanların karar mekanizmasının çözülmesinin, beyinlerini ve davranışlarını kontrol etmek anlamına gelmediği iddiasında. Aynı ya da farklı olmasının bir önemi yok, sonuç olarak her ikisi de ne olursa olsun izinsiz olarak insanların bilinçaltına sızan, onları istemleri dışı etkilemeyi hedef alan yöntemler. Hatta biraz daha büyük resme bakacak olursak; din, siyaset ve ekonomi ile ilgili pek sorgulanmayan ayrıntıları tartışan ‘Zeitgeist The Movie’ isimli belgeselde de bilinçaltına yönelik bazı yöntemler kullanılarak kitlelerin büyük şirketler, kurumlar ve hükümetler tarafından nasıl kontrol altına alındığını ve belli amaçlar doğrultlsunda manipule edilerek yönlendirildiği anlatılmaktadır. Ve görünen o ki, artık hayatımızın pek çok alanında bu yöntemlere maruz kalmadan yaşamımızı sürdürme fikri gün geçtikçe daha da fazla fantastik hal alıyor.

subliminal-advertising_cocacola

Bazı noktalarda algımızı kontrol edemiyoruz belki ama restoranların ya da emlakçıların ”decoy effect” denilen, Türkçe’ye ”yem etkisi” olarak çevirebileceğimiz kötü ev-yüksek fiyat, orta hâlli ev-daha da yüksek fiyat gibi oyunlarına maruz kaldığımızda tuzağa düşmemek bizim elimizde. Elbette neye gerçekten bağlandığımızın ve neye etki altında kalarak bağlandığımızı sandığımızın en azından “farkında” olmak da öyle…


Yazan: Canan Yüce

Psikeart Dergisi – Sayı; Bağlanmak

Mart-Nisan 2013

Yeni Dinimiz İkonlaşan Markalar – 2 Markaya Bağlan-dırıl-ma

Beynimizdeki satın alma düğmesine basmak…

brain1Nöromarketing için kullanılan teknikler tüketicinin ‘gerçekten’ ne düşündüğünü söyleyerek, ürün geliştirme, tutundurma, bağlılık anlamında yol haritası çizmek için önemli ipuçları sunuyor. Artık oldukça popüler hâle gelmiş bir ifadeyle söylemek gerekirse, tüketicinin zihnindeki satın alma düğmesinin yerini işaret ediyor. Reklam, pazarlama görseli, sloganı, film veya ambalajla ilgili veriler fMRI’ın yanı sıra, SST (Steady State Topography), EEG (Electroencephalography), Göz İzleme (Eye-Tracking), Deri İletkenliği gibi yöntemler de kullanılarak gönüllü deneklerin izledikleri görüntüden ne kadar etkilendikleri analiz edilebiliyor. O görüntünün ne kadar dikkat çektiği, ne kadar duygusal ilgi uyandırdığı ve ne kadar rasyonel zorlanmaya yol açtığı hesaplanıyor. Sonrasında ise deneklerin duyguları sayısal olarak ifade edilip, saniye saniye görüntülerle birlikte raporlanabiliyor.

Kaynaklar, nöropazarlamanın temellerinin Patrick Renvoise’in 2002’de ‘Eski Beyne Satış Yapmak’ adlı metodu ortaya sürmesiyle atıldığını söylüyor. Renvoise, ‘Nöromarketing’ adlı kitapta, beynin nasıl karar verdiğini anlatan bu teoriyi şu şekilde açıklıyor; beynin sağ yarım küresinin sanat, müzik, yaratıcılık gibi soyut kavramlarla, sol yarım kürenin ise dil, mantık, matematik gibi doğrusal düşünceler ile ilgisi vardır. Beyni aynı zamanda farklı hücresel ve işlevsel özellikleri olan üç bölüme ayırabiliriz. Yeni beyin yani korteks düşünür, rasyonel verileri işler, entelektüel süreçlerden sorumludur. Orta beyin, hisseder, duyguları işler. Eski beyin ise karar vericidir. Kararlarımızı mantık yardımıyla, düşünerek değil, duygularımızla veriyoruz. Satın alma kararlarını etkileyen en önemli merkez yalnızca duygularla harekete geçen eski beyin adını verdiğimiz bölgedir.

cocacola-pepsiCoca-Cola’yı sadece Pepsi’den daha iyi olduğu için içtiğinizi düşünüyorsanız muhtemelen yanılıyorsunuz. Çünkü 2004’te yapılan efsane kola testine göre hangisi olduğu söylenmeden her iki kolayı tatmaları istenen denekler, ikisi için de benzer beğeniler göstermişler. Fakat hangisinin Coca-Cola, hangisinin Pepsi olduğu söylendiğinde deneklerin dörtte üçü Coca-Cola’yı tercih etmişler. Nöropazarlamanın gelişiminde kilit rol oynayan bu araştırma bize, tüketicilerin duygusal bağ kurdukları markalarla ilgili olumlu duygular geliştirdiklerini ve bu durumun da beyinlerinin kimi bölgelerinde hareketlenmeye neden olduğunu gösteriyor.

heinz-ketchupRetail.com.tr’ye göre, alışveriş yapmak birkaç saniyeliğine de olsa dopamin düzeylerimizin artmasına ve keyif duymamıza neden oluyor. Fakat keyif aldığımızda harekete geçen, bizi heyecanlandıran, kalp hızımızı artıran dopamin, haz alınan şey arka arkaya tekrarlandığında artık eskisi kadar heyecan vermemeye başlıyor. Maymunlar üzerinde yapılan deneyler, maymunların en sevdiği gıdalardan biri olan elma suyu verildiğinde harekete geçen dopaminin, elma suyu seansları tekrarlandığında, bir süre sonra etkisini kaybettiğini gösteriyor. Diğer yandan, maymunlara elma suyu vermeden önce bir ses veya başka bir işaret verildiği takdirde, bir süre sonra elma suyu yerine, beyinleri o işarete tepki vermeye, onunla heyecan duymaya başlıyor. Jonah Lehrer, bu durumu hazzın işaretinin, hazzın kendisinden daha önemli olması diye tanımlıyor. İşte bu nedenle markalar, ürünlerin kendisinden daha fazla önem taşıyor. Doğal olarak bir marka ne kadar çok fiziksel işaretleyici/hafıza sabitleyici taşıyorsa, tüketicinin gözünde o kadar büyük bir haz nesnesi hâline gelebiliyor. Şekiller, renkler, sesler, hatta kokular ve dokular, bir markanın bileşenleri olarak tüketiciye o ürünün veya hizmetin verdiği hazzın çok daha fazlasını sunuyor. Böylece şirketler, üzerimizde tam bir duygusal etki yaratabilmek için, sadece bizi logolara boğmak yerine aynı anda burun deliklerimize koku püskürterek ve kulaklarımıza müzik nağmeleri ulaştırarak daha iyi sonuç alabileceklerini keşfediyorlar.

benetton-nunprisetYıllar önce Kanada’da beyin görüntüleme teknikleriyle dinsel duygular ve markalar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedefleyen bir araştırma yapılmış. Öncelikle rahibelerden oluşan katılımcı gruba kendileri için en önemli dinsel ‘görüntü/deneyim/anı’larını anlatmaları istenmiş. Bu anlatım sırasında beynin huzur, neşe, sevgi gibi duyguların merkezi olan caudat çekirdeğinde ve dinsel duygu çağrışımlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkan insula bölgesinde gözlenen bir canlanma kaydedilmiş. Daha sonra farklı deneklerin, markaların logolarına bakarken ve reklam filmlerini izlerken beynilerinin aynı bölgesinde aynı şekilde bir canlanma gerçekleştiği gözlemlenmiş. Aslında gönüllülerin markalara ve dinsel ikonlara gösterdiği tepkilerin benzer değil, neredeyse özdeş olduğu ifade ediliyor. Lehrer “How We Decide: The New Science of Decision Making” adlı kitabında, bazı markaların sadece logosunun görülmesinin bile beyinde dinsel uyarılarla harekete geçen aynı merkezlerin aktive edilmesine yeterli olduğunu söylemiştir.

Algılarımızla flört eden hafıza sabitleyiciler…

İdeal bir marka yaratımının asıl unsuru görsel, sözel ya da imgesel olarak tüketicinin zihninde “gerçek” bir yer elde etmektir.” Bu net olarak tanımlanan değer üzerine ses, renk, bazen koku gibi hafıza sabitleyiciler de kullanarak “simgesel bir değer” inşa edildiğinde projeksiyondaki marka yaratılmış olur. Tüketici için bir zaman sonra simgesel ya da işlevsel değer değil, bütüncül bir marka algısı oluşur.

sexinads14Sesin görmemizi sağlayabildiğini, kokunun kulağımıza bir şeyler fısıldadığını, tatların gözümüzün önünde anılar canlandırdığını artık biliyoruz. Pazarlamacı ve reklamcılar için bu yeni bir bilgi olmasa da, bilgiyi pazarlama stratejisinin bir parçası hâline getirmek yeni sayılabilecek bir yaklaşım. Truvainegi.com’a gore sesi başka bir duyuyla özdeşleştirmeden sadece ses olarak algılamak bile markanın hatırlanması açısından oldukça önemlidir. Jingle’lar olmadan reklamların hatırlanma oranlarının yüzdesi muhtemelen yarı yarıya düşerdi. Zippo’nun tüketicinin zihninde ayrı bir yer edinmesindeki en büyük pay, açılırken çıkardığı ”klik” sesidir. Yine kutu içeceklerin açılırken çıkardığı o iç gıcıklayıcı ses, tüketicinin ağzının sulanmasında etkilidir.

Sesten daha önemli olan diğer bir faktör de kokudur. Koku, zihinimizde çağrışımlar yapıp olaylar arasında ilişki kurmamızı sağlayan en önemli güçlerden biri. Peki, kokuyla olan bağımız neye dayanır? Dalin pudrasını kokladığımızda çocukluğumuzu hatırlamamız, fırından gelen pişmiş ekmek kokusunun annemizi hatırlatması tesadüf müdür? Markalara ve doğal olarak bizim için onların birer simgesi hâline gelen kokulara atfettiğimiz anlamlar ve yıllarca deneyimlerimizle oluşturduğumuz duygusal kodlar var. Bu kodların denetimini elinde tutan limbik sistemimizle bir şeyi kokladığımız anda açılan koku algılayıcılarımız arasında direkt bir yol olduğunu düşünürsek hiçbiri tesadüf değil.

Süpermarketlerin taze ekmek kokusunu yeterince alabilelim diye fırınlarını girişe yakın kısımlara yerleştirmeye özen supermarketgöstermeleri, şarap alırken çalan klasik müziğin etkisinde kalıp tercihlerimizi o doğrultuda değiştirmemiz, vanilya kokusunun insan zihninde ”dişilik” olarak kodlandığı bir araştırmayla kanıtlandıktan sonra Zara, Bershka gibi mağazaların bu doğrultuda harekete geçmeleri, Singapur Havayolları’nın müşterileriyle ilişki kurdukları her alana püskürttükleri egzotik koku, Mc Donalds’da insanların yemeklerini daha hızlı yemeleri için hızlı ritimde, aksine Calvin Klein mağazalarında daha fazla vakit ayırmamız için çalan yavaş ritimdeki müzik, Facebook’un özenle seçilmiş mavi beyaz renkleri ile kullanıcılarını sitede daha uzun tutma çabası, fastfood restaurantlarında insanların daha kısa zaman geçirmeleri için kahverengi masa ve sandalyelerin kullanılması… Bütün bunlar, nöromarketingin pazarlamaya yaptığı katkılardır.
psikeart-baglilik

Yazan: Canan Yüce

Psikeart Dergisi – Sayı; Bağlanmak

Mart-Nisan 2013

Robotların Vicdanı Olur mu?

“Üç Robot Yasası;
Yasa 1- Bir robot, insan yaşantısına asla kast edemeyeceği gibi, etkisiz kalmak yoluyla bile olsa, bir insanı karşı karşıya kaldığı tehlikeyle yalnız bırakamaz.
Yasa 2- Bir robot, birinci kuralla çelişkili olmaması koşuluyla, verilen tüm emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Yasa 3- Bir robot, kendi öz varlığını korumak için birinci ve ikinci kuralla çelişkili olmayan her harekete başvurabilir.”

Isaac Asimov

isaac-asimov

Homeros, ˙Ilyada adlı eserinde hareketli ¨üç ayaklılardan bahsetmektedir. Jason ve Argonotlar adlı Eski Yunan efsanesinde de tanrılar tarafından “programlanan” Talos adlı dev bronz nöbetçi karşımıza çıkar. Bir hint efsanesinde de hareket eden mekanik fillerden bahsedilmektedir. Eski Mısırlılar yaptıkları tanrı heykellerine mekanik kollar eklemişlerdir.

Bundan 3000 yıl önce adı geçen bu tür hareket eden mekanizmalar, daha sonraları Isaac Asimov’u etkileyecek olan modern bilim kurgu edebiyatının öncü yazarlarından Karel Capek’in, R.U.R adlı tiyatro oyununda ilk kez “Robot” adını alırlar.

Bedir Yılmaz’ın, kayiprihtim.org’daki incelemesinde söylediği gibi, “Üç Robot Yasası”, “Robot Konuşması” , “Grup Zekası” veya “Uzay Güneş Enerjisi İstasyonları” gibi kavramların ilk kez kullanıldığı öyküleri içeren Asimov’un “Ben, Robot” adlı kitabı, bilim ben-robotkurgu ve hatta bilimin kendisi için devrim niteliğindedir. 20 yaşındaki Isaac Asimov’un pozitronik robotlarının o sempatik-marjinal hali, tüm canlıların içerisinde bir dengine rastlanamayacak zekası, sınırsız yetenekleri ve karşı konulmaz yıkma potansiyeliyle kendini kainatın efendisi addeden “insan”a sessizce meydan okur.

Her Asimov robotu, ayrı birer kişiliğe sahiptir. Her biri özel birer üretim amacına hizmet eden bu robotların üretiminde insanoğlu taklit edilmiş olduğundan, karakterleri de bu üretim amacının izlerini taşımaktadır. Farklılıklarının temel kaynağı, tüm devrelerinin koordine çalışmaları sonucu ortaya çıkan bir “Robot Süper Egosu”nun varlığıdır.

10 hikayeden oluşan Ben, Robot; US Robotics’in tartışmasız en ünlü bilim kadını, “robotların anası” olarak anılan robopsikolojist Dr. Susan Calvin’in, mesleki kariyerinin sıra dışı olaylarını bir bilim muhabirine anlatmaya başlamasıyla gelişir. Anlattıkları gazete ve onu takip eden kalabalık için fevkalade bir önem taşımaktadır. İnsanlık, robotların gelişiyle bir daha asla geri dönülemeyecek bir yola girmiştir ve Dr. Susan Calvin, bu devre her yönüyle tanıklık etmiş yegane kişidir.

 

herbieBeyaz yalanlar da öldürücü olabilir…

Bu hikayelerden biri olan Yalancı! (Liar!)’da RB-34 nam-ı diğer Herbie, beklenmedik biçimde insan zihnini okuma yeteneğine sahip bir robottur. Problem onun zihinleri okuyabiliyor olması değil, bunu yapmasını sağlayan şeyin ne olduğunun saptanamamış olmasıdır. Ve karantinaya alınan Herbie’nin gizemini çözebileceğine inanılan tek kişi Susan Calvin’dir. Dr. Calvin, Herbie’nin zihnini okuduğu diğer insanlara 1. Robot Yasası gereği; onları inciterek zarar vermemek için gerçekler yerine onların duymak istedikleri beyaz yalanlar söylediğini fark eder. Fakat Herbie Dr. Calvin’e bu sebeple öyle hassas bir konuda yalan söylemiştir ki, bu yalan kendi sonunu hazırlar. Öyle ki, Herbie eğer Susan Calvin’in sorduğu yeni soruya cevap verirse gerçekleri duymak insanları incitecek, eğer cevap vermezse cevabı öğrenememek yine insanların incinmesine yol açacak ve onlara zarar verecektir. Ne var ki Herbie’nin “robot vicdanı” doğru ile yanlışı sağlıklı olarak ayırt edebilen doğal bir iç yargı yetisi değil, aslında karşılıkları 0 ve 1 arasında matematiksel değerler olan öğrenilmiş tepkilerden ibaret bir bulanık mantıktı. Tarifsiz bir ikilemde kalan Herbie kısa bir süre sonra bir çeşit kısa devre yaparak yere yığılır. Dr. Calvin’e söylediği affedilemez yalan onu kendi “robot vicdanı” ile vurmuş ve ölmesine sebep olmuştur…

“Makineler düşünebilir mi?”

Asimov’un Üç Robot kanunundan bahsedişinden kısa bir süre sonra düşleyen insanların bile aykırı ve çılgın addedildiği 1950’li yıllarda İngiliz bilim adamı Alan Turing, çağdaşlarının sormaya dâhi cesaret edemeyeceği bir soruyu sorar ve buna ilişkin bir de makale yayınlar. Şaşırtıcı etki yaratan soru o dönem için oldukça akıl dışıdır. “Makineler düşünebilir mi?” konulu bu makale beklenenin aksine Septisistler, Fundamentalistler veya Parapsikolojistlerden değil; Nörologlar, Matematikçiler ve Fizikçilerden itiraz alır. Bilgisayarların icadından buyana, bu soru bir çok felsefeci, bilim adamı veya yapay zeka araştırmacısı tarafından tartışılmıştır. Bu güne kadar bir problem olarak kalmasının nedeni bu sorunun cevabı hakkında ortak bir uzlaşma sağlanamamasındandır.

Beyin etten yapılmış bir bilgisayar mıdır?

I-robot-by-AsimovEğer biz tüm insani özelliklerin fiziğe tabi olan bedensel işlevlere indirgenebileceğini savunuyorsak, bu yaklaşımla beynin etten yapılmış bir bilgisayar olduğunu, yani yapay zekanın henüz yeterince gelişmemiş bir insan prototipi olduğunu var sayabiliriz demektir. Buna karşılık, insanın yalnızca fiziksel süreçlere tabi olan bir makineye indirgenemeyeceğini düşünenlerin sayısı da azımsanamaz. Günümüz ünlü Fransız filozofu Georges Canguilhem, “Beyin ve düşünce” adlı yazısında, İnsan zihninin bir bilgisayara sığdırılamayacağını ve bilgisayarın da sonuç olarak insan zihninin tüm yetilerinin üstesinden gelemeyeceğini dile getirir.

Bir bilgisayar bilimi dalı olan YAPAY ZEKA’nın amacı bilgisayarları akıllı yapma, yani dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi niteliklere sahip bilgisayar sistemleri tasarımlamaktır.
Pennsylvania Universitesi’nin web sitesindeki habere göre; “Asimov’un Pozitronik Beyin”, olarak adlandırdığı, robotların öğrenen ve duyguları olan makinelere dönüşmesinde önemli işlevleri olan optik elektronik devrelerin üretimi kısa zaman önce gerçekleştirildi.

psikeart-vicdanGelecekte robotlar duygulara sahip olacak kadar geliştirilebilirler mi bilinmez ama, günün birinde bilim adamları tarafından insan mükemmele en yakın biçimde taklit edilebilse bile, onu mükemmelden ayıracak en önemli fark yalnızca insana dair olan tek şey; taklit edilemeyen vicdan yeteneği olacaktır…


Yazan: Canan Yüce

Psikeart Dergisi – Sayı; Vicdan

Ocak-Şubat 2013

Bir Aracnafobia Hikayesi… Örümceğin Öpücüğü

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>”Eğer esnerken elini ağzına kapatmazsan ağzının içine tavandan örümcek düşer, dilinin üzerine yapışır ve kimse onu oradan çıkartamaz.”</span>

aracnafobia
a<a href=”http://localhost:8888/sans/wp-content/uploads/2013/02/aracnafobia.png”><img class=”aligncenter wp-image-13″ src=”http://www.cananyuce.com/wp-content/uploads/2013/02/aracnafobia.png” alt=”aracnafobia” /></a>
Akşamüzeri ılık bir duştan sonra kendini yatağın üzerine attı. Gözlerini kapattı. Özlediği huzur ve sükunetin verdiği rehavetle gülümsedi. Acıkmıştı. Gözlerini açıp odaya göz gezdirdiğinde farkettiği şey yüzünden beyninden vurulmuşa döndü. Kısa bir süre paralize olmuşçasına durumu kavramaya çalıştı. Küçücük bir ağaç evin içindeydi. Yatağın ayak ucu hariç üç tarafı ağaç kabuklarından oluşan, yatağa bitişik duvarlara çevreleniyordu. Ağaç kabuklarının arasında sayısını kestiremediği kadar örümcek ona bakıyordu ve o örümcek kaynayan bu üç duvarın tam ortasında yatıyordu… Haraket ediyorlardı ve her yerdeydiler!</p>
Örümcekler onun en büyük kabusuydu. Şimdi hafta sonu da kabusa dönmüştü. Yıdırım hızıyla kendini dışarıya attı. Dışardaki hamaklardan birine yerleşti. Bir daha kiç kimse onu o odaya döndüremezdi.

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>Herşeyin başlangıcı olan öğüt</span>

Büyükbabasının Kastamonu’daki masalsı bir atmosfere sahip olan kafes cumbalı üç katlı evi, çocukluğunun en sevdiği mekanlarından biriydi.

Mutfakta teyzesinin pişirdiği kurabiyeleri beklerken uykusu gelmiş olacaktı ki uzun uzun esnedi. Teyzesi ona şöyle dedi; “<em>Eğer esnerken elini ağzına kapatmazsan ağzının içine tavandan örümcek düşer, dilinin üzerine yapışır ve kimse onu ordan çıkartamaz. Ancak doktor amcaların keserek çıkartmaları gerekir!</em>”

5 yaşındaydı ve hayatı boyunca sürecek olan tutsaklığın fitili ateşlenmişti…

Takip eden günlerde karanlıktan hep korktu. Çocukluğu ve tüm gençliği boyunca bir daha hiç bir gece eğer şiddetle mecbur değilse tuvalete kalkmadı. Karanlıkta elektrik düğmesini bulmak için duvarlara dokunmaktan veya yerdeki bir örümceğin üzerine basmaktan korktu. Gece kalkmak bir yana, yatağın içine örümcek girmiş olabileceği korkusuyla yorganın içinde ayaklarını bile kıpırdatamazdı. Bir daha derin, rahat ve huzurlu bir uyku uyumadı.

Kendi yaşadıkları ev de ağaçlarla dolu bir bahçenin içindeydi. Evde örümcekler hiç eksik olmazdı. Uzun bacaklı küçük gövdeli örümcekler, koyu renkli tüylü bacaklı büyük örümcekler, küçük renkli örümcekler…

<a href=”http://www.cananyuce.com/wp-content/uploads/2013/02/spider1.jpg”><img class=”alignright size-full wp-image-160″ src=”http://www.cananyuce.com/wp-content/uploads/2013/02/spider1.jpg” alt=”spider1″ width=”300″ height=”286″ /></a>Çok soğuk gecelerde gözlerini açtığında gece lambasının ışığına veya nefesinin duvarda vurduğu noktaya muhtemelen ısınmak için gelmiş olan bir örümcekle göz göze gelir, çığlığı basardı. Hemen hemen her gece rüyasında açık ağzının veya avucunun içinde bir örümcek olduğunu görür, kapatamazdı; <em>“örümceğin bacakları çatırtılarla kırılacak!!!”</em> En kötüsü de bu korkusunu keşfeden arkadaşlarının onun üzerine örümcek atarak eğlenmeleriydi. Bu çok acımasızcaydı.

Yetişkinlik yıllarında içinde tehdit, tehlike ve korku unsuru barındıran herşey ve herkes ona örümceği, bir örümcekle karşılaştığında duyduğu hissi çağrıştırmaya başladı. Karanlıktan korkmaya devam etti. Ay ışığında tavandaki minik gölgelerin her birinin örümcek olduğunu hayal ettiği kaç uykusuz uzun gece geçirdiğini hatırlamıyordu. Hatta ahtapot gibi, örümceği çağrıştıran bazı deniz hayvanlarından, denizdeki yosunlardan dahi korkmaya başladı. Geceleri asla denize giremezdi. Örümcek figürü konusunda gelişen algıda seçicilik durumu oldukça zorlayıcı bir hal almıştı.

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>Örümcek yüzünden kaç kez taşınabilir insan?</span>

30’lu yaşların ortalarında evinde, tamamı balkona bakan odalardan birinde burun buruna geldiği, hızla kendisine doğru hareket eden kocaman siyah tüylü bir örümcek yüzünden dehşete düştü. Gördüğü örümcek sıçrayabiliyor muydu bilmiyordu ama sıçrayan örümceklerle ilgili pek çok şey duymuştu. Panikle kapıların altındaki aralıkları tıkayarak tüm odaları kullanıma kapattı, kocaman salonun ortasında hiç bir tarafı duvara değmeyen kanepesinin üzerinde uyumaya başladı. Çaresizce önlemler geliştirmeye çalışıyordu. Yatağın ayaklarını su dolu kapların içine yerleştirse… Ama ya tavan ne olacak? Yatağın üzerini örümceğin geçemeyeceği bir cibinlik ile kapatsa… Mutlaka bir aralık kalırdı. Hayır, olacak gibi değildi. Uyurken örümceklerden izole olabilmenin hiç bir yolu yoktu. Bir süre sonra başka bir eve taşındı.

Bir akşam uyumadan önce kitap okurken kolundan yüzüne doğru hareket eden örümceği farketti. Yağmur yüzünden içeri kaçmış olmalıydı. Soluğu yeniden evin salonunda aldı. Saatlerce üzerinden varolmayan örümcekleri silkelemeye çalıştı. Yeni evi çok küçüktü, kaçacak hiç bir yeri yoktu. “Buraya kadar, artık yeter!” dedi. Savaşacaktı! Zaten başka çaresi de yoktu. Daha kaç kez örümcek yüzünden taşınabilirdi ki?

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>Korkuya duyulan isyan</span>

“En fazla ne olabilir?” diye düşündü. “En fazla ne olabilir, bir insanın başına gelebilecek en kötü şey nedir?” Bir örümcek onu öldürebilir miydi? Cevabını pekala biliyordu, öyleyse neden bu korkusunu yenemiyordu?

Örümcekler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İnceledikçe bir tür Stockholm sendromu etkisiyle mi bilinmez, örümcekleri ilginç bulmaya ve onlara hayranlık duymaya başladı.  İnce ince ördükleri ağlarının sanat eseri güzelliğinden etkilenmişti. Tüm cesaretini toplayarak örümcek korkusu ile ilgili yapılmış, bol örümcekli Aracnafobia filmini seyretti. Korkusu biraz hafiflemeye başladı. En azından uyuyabiliyor ve yorganın altında ayaklarını istediği gibi hareket ettirebiliyordu.

<a href=”http://www.cananyuce.com/wp-content/uploads/2013/02/psikeart-korku1.jpg”><img class=”alignleft size-medium wp-image-163″ src=”http://www.cananyuce.com/wp-content/uploads/2013/02/psikeart-korku1-243×300.jpg” alt=”psikeart-korku” width=”243″ height=”300″ /></a>Evde hareket eden her şeyi avlayan kedileri ile yaşamaya başlamasının ona yardımı olmuştu. Ama asıl önemlisi, korkusundan kurtulmaya kararlı olması ve bunun için ilk adımı atmaya cesaret edebilmesiydi. Bu adım yeni hayatının başlangıcı olacaktı.

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>Yazan: Canan Yüce</span>

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>Psikeart Dergisi – Sayı; Korku</span>

<span style=”font-family: ‘DroidSansBold’; font-style: italic;”>Ocak-Şubat 2012</span>